مرمت آسفالت خیابانهای فتح آباد رشتخوار توسط دهیاری

چند روزی است که دهیاری فتح آباد مشغول آماده سازی قسمتهایی از خیابانهای فتح آباد که تخریب شده است میباشد.

جواد آزاد دهیار محترم فتح آباد گفت:ابتدا آماده سازی معابر بطور کامل انجام خواهد پذیرفت و سپس آسفالت ریزی تمامی قسمتهای تخریب شده صورت میگیرد و بودجه در نظر گرفته شده بابت این روکش آسفالت از محل بودجه های عمرانی دهیاری مورد استفاده قرار میگیرد.

وی ابراز امیدواری نمود تا از این امکانات عمومی به نحو شایسته تری بهره برداری گردد تا در آسایش بیشتری باشیم.

/ 0 نظر / 14 بازدید